ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
Rp 349.000,00
1 سال
Rp 349.000,00
1 سال
Rp 349.000,00
1 سال
.net
Rp 432.000,00
1 سال
Rp 432.000,00
1 سال
Rp 432.000,00
1 سال
.org
Rp 378.000,00
1 سال
Rp 378.000,00
1 سال
Rp 378.000,00
1 سال
.biz
Rp 425.000,00
1 سال
Rp 425.000,00
1 سال
Rp 425.000,00
1 سال
.info
Rp 356.000,00
1 سال
Rp 356.000,00
1 سال
Rp 356.000,00
1 سال
.me
Rp 367.000,00
1 سال
Rp 367.000,00
1 سال
Rp 367.000,00
1 سال
.co.id
Rp 539.900,00
1 سال
Rp 539.900,00
1 سال
Rp 539.900,00
1 سال
.us
Rp 226.000,00
1 سال
Rp 226.000,00
1 سال
Rp 226.000,00
1 سال
.date
Rp 149.000,00
1 سال
Rp 149.000,00
1 سال
Rp 149.000,00
1 سال
.men
Rp 119.590,00
1 سال
Rp 119.590,00
1 سال
Rp 1.195.900,00
1 سال
.host
Rp 820.000,00
1 سال
Rp 820.000,00
1 سال
Rp 8.220.000,00
1 سال
.website
Rp 620.000,00
1 سال
Rp 620.000,00
1 سال
Rp 6.220.000,00
1 سال
.xyz
Rp 129.000,00
1 سال
Rp 129.000,00
1 سال
Rp 129.000,00
1 سال
.my.id hot!
Rp 15.000,00
1 سال
Rp 15.000,00
1 سال
Rp 15.000,00
1 سال
.id

سال
N/A
N/A
.biz.id

سال
N/A
N/A
.ac.id

سال
N/A
N/A
.or.id

سال
N/A
N/A
.sch.id

سال
N/A
N/A
.web.id

سال
N/A
N/A
.ponpes.id

سال
N/A
N/A
.mil.id

سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains